Lisette Schumacher

Geboren in 1979 te Rotterdam
Actief in Rotterdam

Via een proces van onderzoek naar inhoudelijke thematiek en figuratie, beweegt het werk van Lisette Schumacher zich naar abstractie en weer terug. Suggesties van ruimtes in abstractie werken als poorten naar concrete herinnering en roepen de ervaring van mentale ruimte op.

Zij ontwikkelde een eigen beeldtaal, die transparant en gelaagd is en steeds nieuwe beetjes informatie onthuld. Spaarzaam en precies met kleur en beweging, in afwisseling van zachte streek en heldere lijn, om tot goed gebalanceerde beelden te komen, die de toeschouwer tot langer kijken uitnodigen.

Schumacher onderzoekt het concept van waarneming en herinnering in oude gebouwen en hun omgeving. Ervaringen in ruimtes, het voorbijgaan van tijd en het afreizen naar bijzondere lokaties staan centraal. Vanuit haar herinnering ontstaan herbeleefde en gereconstrueerde fragmenten. De toeschouwer verblijft zo in haar mentale ruimten.

Geschreven over Schumachers werk:

Het werk van Lisette Schumacher (Willem de Kooningacademie, 2014) gaat over de perceptie van ruimtes. Haar schilderijen, waarin meer gebeurt dan je visueel kunt waarnemen, zetten de deur naar een andere realiteit op een kier. Door haar minimalistische materiaalgebruik en vereenvoudigde abstrahering plaatst Lisette Schumacher zich in de traditie van de ZERO-kunstenaars.
Aankondiging expositie bij Vonkel november 2014

Toch weet het werk van Lisette Schumacher wel te beklijven ondanks het bescheiden formaat. Door het gebruik van de harde lijnen wordt het esthetische gebaar net op scherp gezet waardoor er zowel compositorisch als sferisch een boeiend beeld ontstaat.

Uit de blog Eindexamen Expositie Willem de Kooning Academie, geschreven door Niek Hendrix, lost-painters.nl, 27-06-2014

Lisette Schumacher toont schilderijen, tekeningen en een sculptuur. Haar zelf gekozen uitgangspunten bewijzen een uitdaging in haar strijd met het tegenwerkende grove papier en doek. Een schilderij op jute explodeert van de muur: de nuances van donkerte lokken de toeschouwers om dichterbij te komen kijken. Twee ingelijste werken hebben een museale allure.

Uit het artikel With the Art as King geschreven door J. Koevoets, gepubliceerd in Temp. #25 jaargang 4 2013-2014

English:
Through a process of study for substantive subject and figuration, the work of Lisette Schumacher moves towards abstraction and back. Suggestions of spaces in abstraction function like gates to concrete memory and recall the experience of mental space.

She developed her own visual language, one that is both transparent and layered and which keeps on revealing new bits of information. Sparse and precise with colour and movement, in variation of soft stroke and clear line, in order to reach well balanced images which invite the spectator into viewing longer.

Schumacher explores notions of perception and memory grounded in buildings and their surrounding areas. Experiences in spaces, the passing of time and journeys to extraordinary locations are the focus of attention.
Through memory, re-imagined and reconstructed fragments originate. The spectator thus remains in her mental spaces.

Written about Schumachers work:

The works of Lisette Schumacher (Willem de Kooning Academie, 2014) deal with the perception of spaces. Her paintings, in which more happens than you can visually perceive, put the door to a different reality on a chink. Due to her minimalistic use of material and simplified abstraction Lisette Schumacher places herself in the tradition of the ZERO-artists.
Announcement exhibition at Vonkel, November 2014

Still the works of Lisette Schumacher endure despite the modest scale. By using sharp lines the aesthetic gesture is focalized through which a compositionally interesting and spherical image appears.

Excerpt form the blog Graduation Exhibition Willem de Kooning Academy, written by Niek Hendrix, lost-painters.nl, 27-06-2014

Lisette Schumacher has paintings, drawings and a plaster sculpture on display. Her self-defined conditions provide purchase in her battle against the obstructive paper and canvas. A painting on burlap explodes from the wall: the nuances of darkness seduce the spectators into coming in for a closer view. Two framed works are given a museum-like allure.

Excerpt from the article With the Art as King written by J. Koevoets, published in Temp. #25 volume 4 2013-2014

Curriculum Vitae


Opleidingen

2010 - 2014: WDKA, Autonome Beeldende Kunst, Rotterdam

Solotentoonstellingen

The transitoriness, Galerie Vonkel, Den Haag, 2014

Groepstentoonstellingen

In This Moment , Assembled by Root, Rotterdam, 2016

Ladekastproject , PHŒBUS•Rotterdam, 2016

Minimalism in architectural spaces , Fringe Arts Bath, Bath, UK, 2016

Why not now? – Gallery Crawl , Assembled by Root, Rotterdam, 2016

Route du Nord , CBK Rotterdam, Rotterdam, 2016

artistintheworld.com, Andre Smits ongoing art project, 2014

Bath Open Art Prize – 44AD Artspace – Fringe Arts Bath – group, Bath-UK, Fringe Arts Bath, Bath, UK, 2015

Foederer Talent Award, GLOW, Eindhoven, 2014

selectie LICHTING 14, Art The Hague, Den Haag, 2014

Jubileumtentoonstelling, Zeeuwse Rozentuin, Kats, 2015

KunstRAI, KunstRAI, Amsterdam, 2015

Edition 3 assembled by ROOT, ROOT Expositions, Rotterdam, 2015

Echoes from the Guest House, NIFFO Project Space, Rotterdam, 2015

Frame the Artist, TENT, Rotterdam, 2015

Salon d Autonome, Rotterdam, 2014

Eindexamenexpositie, Zomerhofkwartier, Rotterdam, 2014

Lichting 14, Galerie Vonkel, Den Haag, 2014

MeesterLeerling Project, Kunstpodium T, Tilburg, 2013

Erasmus Galerij, EUR, Rotterdam, 2013

De Aanschouw, meeting in public space, Rotterdam, 2014

the transitoriness, Galerie Vonkel, Den Haag, 2014

Foederer Talent Award, GLOW, Eindhoven, 2014

Art The Hague, Fokkerterminal, Den Haag, 2014

Opdrachten
Prijzen
Beurzen
Werken in Openbare Collecties
Performances
Publicaties

kunstbeeld.nl, 30-06-2014, 2014

mistermotley.nl, 14-11-2013, 2013

Temp #25, volume 4, edition 1000, 2014

lost-painters.nl, 14-11-2013, 2013

lost-painters.nl, 27-06-2014, 2014

huran.cc, 2014

blikvangen.nl, 2014

museumtijdschrift.nl, 2014

rotterdamsekunstenaars.nl, 2014

foederertalentenfonds.nl, 2014

kunstbeeld.nl, 30-06-2014, 2014

Nevenactiviteiten
Vertegenwoordiging werk
website: www.lisetteschumacher.nl 

Opleidingen

WDKA
Autonome Beeldende Kunst te Rotterdam
2010 - 2014

« Bekijk volledig CV  

Agenda

04 september 2016 - 04 december 2016
Ladekastproject PHŒBUS•Rotterdam

25 augustus 2016 - 27 augustus 2016
Why not now? – Gallery Crawl

10 juni 2016 - 19 juni 2016
Route du Nord

27 mei 2016 - 12 juni 2016
Minimalism in architectural spaces - Fringe Arts Bath

02 april 2016 - 30 april 2016
In This Moment

 

Links

website

Projectvoorstel EUR
In dit artikel meer informatie over mijn project voor de Erasmus Universiteit, locatie Woudestein.

Website

website

website

 

Gastenboek

Naam:

Bericht:

Neem de onderstaande code over.